BookExcerptsLynnandPiaTakeitontotheCoursewithBeAPlayer0717